Meziuniverzitní jednání k projektu HR Award - PLZEŇ

18. 6. 2018 -

V červnu proběhlo setkání pracovní skupiny zástupců univerzit pro HR AWARD v Plzni.

Témata, která byla projednána jsou pro všechny univerzity, které jsou v této pracovní skupině stejná.
Liší se většinou je termíny, kdy je jednotlivé univerzity vypracovávají a to s ohledem na přistoupení k získání HR AWARD.
 
Základními body byly:
 
  • Stručná informace o stavu HR Award projektu postup analýzy a akčního plánu
  • Výsledky dotazníkových šetření
  • Přechod na elektronické formuláře
  • Plán aktivit po obdržení HR Award / implementace akčního plán na univerzitu