Nová organizační struktura OŘLZ

4. 9. 2023 - Tereza Ondráčková

Od 1. 9. 2023 funguje Odbor řízení lidských zdrojů v pozměněné organizační struktuřeCílem této změny je především zajištění jednotné metodiky Personálního referátu, větší operativnosti, efektivního rozložení know how a zjednodušení struktury odboru.

Personální referát byl transformován na Personální oddělení, jehož vedoucí se stala Jana Zouharová. Referát podpory zahraničních zaměstnanců byl zrušen a agenda zaměstnávání cizinců a cizinek přešla pod Personální oddělení. Stejně tak agenda slaďování práce a rodiny. Za obě tyto oblasti odpovídá Bc. Karolína Doncová.

Oddělení personálního rozvoje a benefitů bylo přejmenováno na Oddělení personálního rozvoje. Do něj byla zařazena agenda zrušeného Referátu přijímání zaměstnanců. Nábor má aktuálně na starosti Ing. Tereza Ondráčková.

Více informací