Nový pracovní řád

9. 11. 2020 - Tereza Ondráčková

Nový pracovní řád je již účinný.

Dne 5. listopadu 2020 nabyla účinnosti směrnice č. 4/2020 Pracovní řád, která upravuje práva a povinnosti zaměstnanců i zaměstnavatele. Cílem nového pracovního řádu je zpřehlednit a sjednotit pracovní podmínky na univerzitě, a přispět tak k příjemnějšímu a spravedlivějšímu pracovnímu prostředí.


Povinností všech zaměstnanců je, se s touto směrnicí seznámit a její ustanovení dodržovat.

Nový pracovní řád najdete na: https://is.mendelu.cz/auth/dok_server/slozka.pl?id=103231;download=251923
 
V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obraťte na ředitelku Odboru řízení lidských zdrojů JUDr. Lenku Povolnou, e-mail: lenka.povolna@mendelu.cz.