Obhájili jsme HR Award

1. 3. 2021 - Tereza Ondráčková

Evropská komise ocenila progres, který jsme za poslední dva roky udělali v oblasti zlepšování pracovních podmínek na univerzitě.  

V listopadu 2020, dva roky po získání ocenění HR Award, jsme zpracovali interní hodnocení implementace tzv. Human Resources Strategy for Researchers, rozpracované do akčního plánu. Dne 26. února 2021 jsme od hodnotitelů Evropské komise obdrželi zpětnou vazbu.  

Hodnotitelé byli spokojeni s mírou naplnění akčního plánu, přestože některé cíle musely být přesunuty do dalšího období. Byla zmíněna např. spokojenost s prováděním zaměstnaneckých průzkumů, jako skvělým způsobem zjišťování potřeb a spokojenosti zaměstnanců. Doporučeno bylo více se zaměřit na přilákání akademických a vědecko-výzkumných pracovníků ze zahraničí a věnovat větší pozornost vzdělávání a kariéře doktorandů.   

Další hodnocení bude provedeno za tři roky, a to za prezenční účasti hodnotitelů Evropské komise na univerzitě.  

Tím, že implementujeme Human Resources Strategy for Researchers, a následujeme tak Evropskou chartu pro výzkumné pracovníky a Kodex chování pro přijímání výzkumných pracovníků, děláme z Mendelovy univerzity v Brně lepší místo pro pracovní uplatnění vědců, akademiků i všech ostatních zaměstnanců. Evropskému výzkumnému prostoru tak přispíváme k tomu, aby se kariéra ve vědě a výzkumu stala atraktivnější a přitahovala talentované jedince, kteří dostanou evropskou vědu na špičku.