Personální změny na OŘLZ

7. 8. 2020 -

Na Odboru řízení lidských zdrojů došlo v poslední době k personálním změnám. Níže najdete jejich shrnutí  a aktuální nastavení agend.

  1. K 31. 8. 2020 končí pracovní poměr Bc. Eva Sofková. Prosím, od 21. 8. 2020 v personálních záležitostech zaměstnanců rektorátních a celoškolských pracovišť kontaktujte novou personalistku Bc. Lucii Kruckou, lucie.krucka@mendelu.cz, tel. 545 135 110.
  2. Od 5. 8. 2020 nastoupila nová personalistka, která nahradila pro AF Mgr. Alici Fajovou. Je jí Bc. Petra Dederová, petra.dederova@mendelu.cz, tel:  545 135 108.
  3. Na Referát podpory zahraničních zaměstnanců byla k Ing. Bohdaně Čechové přijata Mgr. Jaroslava Kolouchová, jaroslava.kolouchova@mendelu.cz, tel: 545 135 149. Od září nastupuje už na celý úvazek. Nový kontaktní e-mail tohoto referátu: welcomeoffice@mendelu.cz.
  4. Referát přijímání zaměstnanců je personálně pokryt Bc. Lucií Kruckou a Mgr. Jaroslavou Kolouchovou. Nový kontaktní e-mail tohoto referátu: nabor@mendelu.cz.

A zde je aktuální shrnutí personálního pokrytí všech agend OŘLZ: https://orlz.mendelu.cz/kontakt