Počítání dovolené v novém roce

11. 12. 2020 - Tereza Ondráčková

S účinností od 1. 1. 2021 dochází k zásadním změnám v právní úpravě dovolené. Tyto změny se dotknou všech zaměstnanců v pracovním poměru.

Zásadní změnou je, že vznik práva na dovolenou a určení její délky v konkrétním případě daného zaměstnance bude závislé na odpracované týdenní pracovní době (tzv. „zásluhový princip“). Nově také dovolená nebude vypočítávána ve dnech, ale v hodinách s využitím výše úvazku zaměstnance.

Na webu Odboru řízení lidských zdrojů můžete najít odpovědi na Vaše případné dotazy.