Pracovnělékařské prohlídky v nouzovém stavu

22. 10. 2020 - Tereza Ondráčková

Po dobu trvání nouzového stavu je možné vstupní pracovnělékařskou prohlídku nahradit čestným prohlášením zaměstnance o jeho zdravotním stavu. Periodické pracovnělékařské prohlídky zaměstnanců není nutné provádět. 

Na základě Usnesení Vlády České republiky č. 1049, týkající se pracovnělékařských služeb, došlo v době nouzového stavu s účinností od 19. října 2020 ke krizovým opatřením.

  • vstupní prohlídky se nahrazují čestným prohlášením (až na výjimky)
  • periodické prohlídky se po dobu trvání nouzového stavu nemusí provádět
  • platné od 19.10.2020 do konce nouzového stavu

Zaměstnavatel však veškeré potřebné prohlídky zajistí ve stanovené lhůtě po skončení výše uvedených opatření.