Příspěvek na stravování a penzijní a životní pojištění

10. 12. 2020 - Tereza Ondráčková

Dne 9. prosince 2020 nabyly účinnosti dva metodické pokyny rektorky, které upravují podmínky poskytování příspěvku na stravenky a na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění zaměstnanců.

Podmínky pro poskytování příspěvku na výše uvedený benefit se změnily, a to tak, že nově mohou o tento benefit žádat zaměstnanci pobírající starobní důchod.

 

Stravenky jsou nyní poskytovány i „zaměstnancům - studentům prezenčního studia“ s minimálním úvazkem 0,5.

  

Základní informace o poskytování výše uvedených benefitů včetně příslušných formulářů/žádostí o poskytnutí příspěvku najdete na webu Odboru řízení lidských zdrojů: https://orlz.mendelu.cz/benefity.