Revidovaný Řád výběrového řízení Mendelovy univerzity v Brně

28. 6. 2021 - Tereza Ondráčková

Proces náboru a výběru zaměstnanců upravuje s účinností od 1. 7. 2021 revidovaný Řád výběrového řízení Mendelovy univerzity v Brně, který vnáší do procesu náboru a výběru zaměstnanců změny. Celý proces je pro Vás nově online bez zbytečného tisknutí papíru. 

Největší novinkou je elektronické podání a zpracování Návrhu na vyhlášení a zahájení výběrového řízení. Příslušné formuláře budou k dispozici v UISu a plně nahradí současné wordovské formuláře.

Samotný náborový proces je nově administrován ve webové aplikaci Teamio, kam se budete moci k Vašemu již vypsanému výběrovému řízení přihlásit, prohlédnout životopisy uchazečů a ohodnotit je. Práce a hodnocení v Teamiu je jednoduchá a intuitivní.

V neposlední řadě pro Vás připravujeme e-learningový kurz, ve kterém se budete moci dozvědět, jak na nábor a výběr zaměstnanců a co obnáší role navrhovatele, vyhlašovatele a člena výběrové komise.

POZOR! Výběrová řízení vyhlášená do 30. 6. 2021 budou od 1. 7. 2021 realizována dle nových pravidel.