Rovné odměňování ve vědě

12. 2. 2021 - Tereza Ondráčková

Česká republika se v rámci Evropské unie řadí ke skupině zemí s nejvyšším rozdílem v odměňování žen a mužů. Neférové odměňování žen a mužů představuje významnou nerovnost mezi ženami a muži, kterou však lze na rozdíl od některých jiných genderových nerovností „změřit“.

Genderová nerovnost v odměňování představuje dlouhodobý a široký problém ve vědě a výzkumu. Vědkyně mají v porovnání s kolegy vědci obecně nižší platy, zastávají vedoucí pozice na akademických institucích výrazně méně často než muži, a setkávají se s negativním postojem k rodičovství.

MENDELU v současnosti prochází testováním analytickým nástrojem Logib, který umožňuje určit míru spravedlnosti a rovnosti v odměňování uvnitř univerzity.