Rozvoj akademických a vědecko-výzkumných pracovníků/ic

17. 1. 2022 - Tereza Ondráčková

V průběhu roku 2022 mohou akademicko-výzkumní/é pracovníci a pracovnice využít pro svůj seberozvoj pestrou nabídku na míru připravených vzdělávacích seminářů i individuální koučink. 

Vedoucí akademičtí/ké pracovníci a pracovnice mají příležitost rozvíjet svoje manažerské dovednosti a řídící schopnosti. Kromě toho mohou využít individuální poradenství.

Vysokoškolští/é pedagogové a pedagožky mají v nabídce vzdělávací semináře z oblasti didaktiky. Mohou si také zlepšit výukové metody, dostat zpětnou vazbu na svůj styl výuky a využít konzultace v oblasti vzdělávání. 

Aktuálně se můžete přihlášovat na první lednové semináře.