Sčítání lidu 2021

4. 5. 2021 - Tereza Ondráčková

Do 11. května probíhá Sčítání lidu 2021Povinnost sečíst se mají všichni cizinci, kteří mají v České republice trvalý nebo přechodný pobyt nad 90 dnů (nezávisle na tom, zda se aktuálně nacházejí v Česku, nebo ne). Formulář musíte vyplnit i v případě, že vám byl udělen azyl nebo jste na našem území pobývali o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Sčítání se netýká pouze diplomatů a cizinců, kteří jsou zde na dobu kratší než 90 dnů (např. turisté).

Sčítá se každý, kdo má v Česku evidovaný pobyt nad 90 dnů, příp. azyl (resp. ho měl o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021). Nezáleží na tom, kde takový člověk ve světě žije a jaké má občanství. Nezáleží ani na tom, kde je v zahraničí hlášen k pobytu. Sčítá se tedy každý, kdo je na našem území přítomný v rozhodný okamžik (o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021), pokud není diplomat nebo cizinec přítomný zde jen krátkodobě (do 90 dnů). Nezáleží na tom, zda tady má evidovaný pobyt.

Cizinci, kteří vlastní doklad vydaný ČR (biometrickou kartu, vízum, povolení k trvalému pobytu, potvrzení o přechodném pobytu v ČR atp.), se můžou sečíst onlinePokud cizinci takový doklad nevlastní, budou se moci nejspíš sečíst pomocí listinného sčítacího formuláře, který obdrží na vybraných pobočkách České pošty, kde mohou vyplněný formulář také odevzdat. O pomoc mohou také požádat i Sčítacího komisaře na kolejích MENDELU.

Více informací