Sdíleli jsme best practice s českými institucemi

10. 9. 2021 - Tereza Ondráčková

Ve dnech 2. a 3. září jsme na MENDELU přivítali kolegyně a kolegy z českých univerzit a vědeckých institucí, které jsou v různých fázích implementace strategie HRS4R.

Dvoudenní setkání bylo příležitostí se po dlouhé době osobně potkat a nasdílet zkušenosti a praxi z oblasti HR. Setkání zahájila prorektorka pro řízení kvality a lidských zdrojů doc.Ing. Mgr.Jitka Janová Ph.D., která ve své prezentaci shrnula a představila proces implementace na MENDELU.

Program byl rozdělen do 4 tematických bloků, které byly zakončeny podnětnými diskusemi. V rámci každého bloku prezentovali 3 řečníci nejen z řad zástupců českých institucí, ale i byznysové sféry.

Děkujeme všem přednášejícím a těm, kteří se na realizaci setkání podíleli.

Fotografie