Setkání institucí implementujících HRS4R

4. 8. 2021 - Tereza Ondráčková

MENDELU pořádá ve dnech 2. a 3. září 2021 (čtvrtek odpoledne, pátek dopoledne) Setkání institucí implementujících HRS4R.

Zveme zástupce všech institucí, které na českých univerzitách, vysokých školách a vědecko-výzkumných institucích implementují strategii HRS4R. Nezáleží, jestli už HR AWARD máte nebo o ocenění teprve usilujete. Je důležité se osobně potkat, sdílet vlastní dobrou praxi a inspirovat se od ostatních.

Program:
1. Rovnost příležitostí aneb implementace Plánů (nejen) genderové rovnosti
2. Prevence a řešení nevhodného chování na pracovišti i při studiu
3. Kariéra v akademickém a vědecko-výzkumném prostředí
4. Efektivní využití kapacit při implementaci HRS4R aneb funkční HR tým a pracovní skupina HR AWARD

Na setkání budou dodržena veškerá platná epidemiologická opatření v souvislosti s šířením nemoci COVID-19.