Seminář hodnotitelky Mary Kate O'Regan na ostravské univerzitě

16. 5. 2018 -

Setkání s hodnotitelkou Mary Kate O´Regan v Ostravě.

Ve dnech 14. a 15. května proběhl úžasný seminář hodnotitelky Mary Kate O'Regan z univerzity v Corku, Irsko.

Seminář probíhal v aule Ostravské univerzity.

Témata semináře byla:

1. Vnitřní motivace získání ocenění pro VaV instituce sHRS4R

2. Vnější motivace a ocenění pro VaV instituce sHRS4R

3. Zkušenosti se zpracováváním žádosti k HRS4R na University of Cork
 
4. Zkušenosti s implementací HRS4R na University of Cork
 
5. Zkušenosti s hodnocením HRS4R žádostí pohledem hodnotitelky
 

6. Interpretace ambivalentních pasáží Charty a Kodexu

7. Klíčové mezníky GaP analýzy

8. Kritické body v obsahu akčního plánu
 
9. Význam komunikace uvnitř univerzity v procesu HR Award