Účast na konferenci o diverzitě, inkluzi, rovných příležitostech a mentoringových programech

24. 9. 2019 - Oddělení personálního rozvoje

Konference  Inequality vs inclusiveness in changing academic governance: policies, resistances, opportunities pořádaná Neapolskou univerzitou Fridricha II ve spolupráci s EUMENT NET.

Zástupkyně Odboru řízení lidských zdrojů se zúčastnila konference  Inequality vs inclusiveness in changing academic governance: policies, resistances, opportunities. Konferenci pořádala Neapolská univerzita Fridricha II ve spolupráci s evropskou sítí mentoringových programů na vysokých školách a dalších výzkumných institucích EUMENT NET, jejímž přidruženým členem MENDELU je od letošního roku.

Cílem  účasti na konferenci bylo hledání inspirace a načerpání zkušeností týkající se tvorby a nastavení mentoringového programu  a současně získání kontaktů na zahraničních vysokých školách, na kterých již mají několik let  fungující mentoringové programy různých formátů - od mentoringu 1:1 až po Peer mentoringové skupiny mladých výzkumných pracovníků, zejména doktorandů a post-doků.

V blízké budoucnosti bychom rádi i my na MENDELU zahájili pilotní mentoringový program zaměřený na mladé začínající výzkumné pracovníky.