Vítáme novou kolegyni

2. 11. 2021 - Tereza Ondráčková

V minulých dnech náš tým rozšířila nová kolegyně Mgr. Klára Radinová. Ta se od 3. listopadu stane personalistkou pro Fakultu regionálníro rozvoje a mezinárodních vztahů.

Nově nastoupivší kolegyně převezme veškerou personální agendu Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních vztahů od Mgr. Markéty Šenkýřové, která bude nadále pečovat o personální záležitosi Provozně ekonomické fakulty. Obě kolegyně spolu s Mgr. Jaroslavou Kolouchovou mají na starosti nábor nových kolegů. Budete s nimi tedy komunikovat při obsazování pracovních pozic a setkávat se s nimi při výběrových řízeních.

Prosíme, ve všech personálních záležitostech FRRMS kontaktujte přímo Mgr. Kláru Radinovou (klara.radinova@mendelu.cz, tel. +420 545 135 148).

Věříme, že tato změna přispěje ke zkvalitnění našich služeb.