Workshopu HRS4R na univerzitě v Antverpách

23. 10. 2018 -

V říjnu proběhl workshop k problematice lidských zdrojů, rozvoji kariéry Phd.studentů i postdoků a také k hodnocení výzkumných pracovníků.

V říjnu jsme se účastnili workshopu, který pořádala univerzita v Antverpách. Hlavními tématy tohoto setkání byly lidské zdroje, průběh procesů strategie HR, strategie personálního oddělení -zde jsme měli možnost opět slyšet pohled hodnotitelky paní Karen Vandevelde, dalšími tématy byly rozvoj kariéry pro PhD. studenty a postdoky, etické a profesní aspekty a to v oblasti spoluautorství a otevřené vědy, v neposlední řadě bylo otevřeno téma systému hodnocení výzkumných pracovníků na univerzitě.

Workshopu se zúčastnili i zástupci Technické univerzity z Liberce, z Masarykovy univerzity, z ČVUT a z Národní ústavu duševního zdraví v Praze.