Zkontrolujte si svoji stravenkovou kartu

10. 12. 2021 - Tereza Ondráčková

Část zaměstnanců se světle modrou stravenkovou kartou Ticket Restaurant si bude vyzvedávat nové duální karty.

Zaměstnanci, kteří využívají stravenkový benefit a mají světle modré karty (sériové číslo začínající číslicí 7), dostanou nové duální karty (viz obrázek).

Prosíme všechny zaměstnance o kontrolu jejich karty. Nové karty budou vydávány prostřednictvím děkanátů. Zaměstnanci rektorátu a celoškolských pracovišť budou moci kartu dostat od personalistky Martiny Štěpánové, zaměstnanci ICV v kanceláři tajemníka. Nové karty budou k dispozici od 10. ledna 2022. Kartu je nutné převzít osobně proti podpisu, starou kartu není třeba vracet.