Digitální akademie pro vedoucí pracovníky

29. 4. 2021 - Tereza Ondráčková

V rámci IP Kariérní rozvoj zaměstnanců, který je realizován prorektorkou pro řízení kvality a lidských zdrojů doc. Ing. Mgr. Jitkou Janovou, Ph.D., nabízíme všem vedoucím pracovníkům možnost zdokonalit své profesní kompetence v oblasti digitální gramotnostiJe to jedna z nejdůležitějších kompetencí pro život a práci v 21. století, která nám může významně usnadnit pracovní život a orientaci v online světě.

IP Kariérní rozvoj zaměstnanců odstartoval začátkem roku 2021 dvěma pilotními projekty, koučinkem zaměřeným na rozvoj manažerských dovedností vedoucích ústavů a individuálními kurzy anglického jazyka pro vedení fakult a vedoucí ústavů. Třetím dílčím projektem je prohlubování digitální gramotnosti v rámci Digitální akademie, kterou spustíme v květnu. Program Digitální akademie kombinuje to nejlepší z online i offline vzdělávání a prohlubuje efektivní a bezpečné využívání technologií. Do projektu se mohou zapojit všichni vedoucí pracovníci MENDELU. 

V pátek 7.5. 2021 od 11:00 do 12:00 se koná online workshop, který pro MENDELU povede Filip Dřímalka - vyhledávaný odborník na digitální inovace a využití technologií a autor bestselleru HOT - Jak uspět v digitálním světě. Vysvětlí nám, co jsou digitální kompetence, jak a proč je nutné na nich pracovat. Workshop je přístupný všem bez ohledu na přihlášení do akademie.