DIGITÁLNÍ AKADEMIE  

 

Nebojme se digitálních technologií a pojďme se naučit využívat je ve svůj prospěch! 

V rámci IP Kariérní rozvoj zaměstnanců, který je realizován prorektorkou doc. Ing. Mgr. Jitkou Janovou, Ph.D., nabízíme všem vedoucím pracovníkům možnost prohloubit své profesní kompetence v oblasti digitální gramotnosti.

 

Měníme digitální mindsetV pátek 7. 5. 2021 proběhl online workshop Filipa Dřímalky, který program představil. 

Kdo je Filip DřímalkaCo jsou to digitální kompetence pro 21.století?

 

 Pokud se už nyní chcete přihlásit do Digitální akademie, postupujte takto: 

  • Program je nyní určen pouze pro vedoucí pracovníky MENDELU, kapacita je omezena.
  • Vyplňte prosím tento dotazník. Sběr odpovědí bude ukončen 11. 5. 2021 (prodlouženo).
  • Program bude vytvořen na míru na základě dotazníku, kde odpovíte na otázky, jak používáte O365, s čím byste se chtěli naučit pracovat, jak se orientujete v technologických trendech, jak se vyznáte v bezpečnosti IT apod.
  • Program je veden formou řízeného samostudia, budete sledovat webináře, účastnit se workshopů a dostávat úkoly. Zároveň dostanete roční licenci k dalším kurzům Digiskills.
  • Časová náročnost cca 2 hodiny týdně.
  • Akademie bude spuštěna 17. 5. 2021 a bude trvat cca 2 měsíce
  • Přihlášení do programu je závazné. Registrace Vám bude zaslána e-mailem po vyhodnocení dotazníkového šetření.
  • Studovat lze na počítači i na telefonu.
  • Po ukončení akademie dostanete certifikát a vyplníte zpětnou vazbu, jak pro Vás byl program přínosný.

 

V případě dotazů kontaktujte Mgr. Renatu Denkovou, renata.denkova@mendelu.cz, +420 773 741 158.