Well-being, osobní pohoda v zaměstnání

Téma osobní pohody se dostává do popředí i díky současné nízké nezaměstnanosti a nastupujícím pracovníkům z řad generace mileniálů. Zaměstnanci i uchazeči o práci se více zajímají o to, jakým způsobem zaměstnavatel přistupuje k fyzickému nebo duševnímu zdraví svých zaměstnanců. K pohodě v práci jen benefity a hezké kanceláře nestačí. Well-being je mnohem více než to, že se lidé cítí dobře. Lidé by měli Osobní pohodamít pocit, že se mohou rozvíjet a jejich práce má smysl. Well-being představuje kvalitu života, lze ho charakterizovat jako stav úplné tělesné, duševní a společenské pohody. Podle amerického psychologa Ed Dienera, well-being pozitivně působí na stabilitu pracovišť, organizací a společnosti.

Proč se osobní pohodou zaměstnanců vůbec zabývat? Důvody se mění. Není žádná novinka, že zvyšováním míry osobní pohody zaměstnanců můžeme pozitivně ovlivnit jejich angažovanost a produktivitu. Lidé, kteří hledají zaměstnání nebo uvažují o jeho změně, si mohou vybírat a do velké míry určovat podmínky. Roli sehrávají i mileniálové, kteří mají jiné schopnosti a potřeby než generace předchozí. Úspěch zaměstnavatelů stojí na jejich schopnosti být atraktivní pro současné i budoucí zaměstnance, na umění zaměstnance udržet, ale i oslovit a přilákat.

 

 

 

 

 


Hodnocení služeb našeho pracoviště


Chcete-li vyjádřit svůj názor na námi poskytované služby nebo nám navrhnout námět na zlepšení, stačí vyplnit následující on-line dotazník: