Pravidelné testování zaměstnanců covid-19

15. 3. 2021 - Tereza Ondráčková

Od 15. března 2021 na MENDELU probíhá povinné pravidelné testování zaměstnanců na přítomnost viru SARS-CoV-2. S účinností od 17. března 2021 nesmí být v prostorách a areálech univerzity přítomen žádný zaměstnanec bez negativního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Test, kterým se bude zaměstnanec prokazovat, nesmí být starší než sedm dní.

Každý zaměstnanec, který bude osobně přítomen na pracovišti a neprokáže se negativním testem, certifikátem o očkování nebo potvrzením o prodělání nemoci, je povinen se zaregistrovat v rezervačním systému a nechat se otestovat. Každý zaměstnanec je povinen dostavit se na jím rezervovaný čas, dodržovat rozestupy alespoň dva metry a mít nasazený respirátor do doby samotného testu a při vstupu do testovacího místa si vydezinfikovat ruce. 

Pro zamezení šíření nákazy na univerzitě, dodržujte prosím uvedená pravidla.

 

Pro kampus Černá Pole – pro zaměstnance MENDELU, SKM, BZA:

* Vstup do areálu kampusu bude pouze přes turniket u strážnice mezi budovou "A" a "B".
* Testování bude externí firma Livian zajišťovat POC antigenními testy na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 v prostorách přízemí budovy "O".
* Testování v prostorách budovy "O" bude probíhat od pondělí do pátku v čase od 8:00 do 16:00.
* Odkaz na rezervační systém je zde: https://outlook.office365.com/owa/calendar/MendelovauniverzitavBrnarelernPole@mendelu.onmicrosoft.com/bookings/

Pro ŠZP Žabčice – areál Žabčice:
* Testování bude Cytogenetická laboratoř Brno zajišťovat POC antigenními testy na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 v prostorách ŠZP Žabčice každou středu v čase od 10:00 do 12:00.
* Odkaz na rezervační systém je zde: https://odbery.kr-vysocina.cz/objednat-odber-krok1/?metoda=RAPID_ANTIGEN&mesic=2021-03&misto=96&organizace=190

Pro areály v Lednici:
* Testování pro zaměstnance Zahradnické fakulty, SKM a ŠZP Žabčice bude externí firma Livian zajišťovat POC antigenními testy na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 v prostorách Auly ZF  každou středu v čase od 7:00 do 17:00.
* Odkaz na rezervační systém je zde: https://outlook.office365.com/owa/calendar/MendelovauniverzitavBrnLednice@mendelu.onmicrosoft.com/bookings/

Pro ŠLP Křtiny a ostatní areály:
* Testování zaměstnanců bude zajištěno preventivním testem podle pokynů ředitele.

 

Metodický pokyn rektora 2/2021 - Povinné testování zaměstnanců na přítomnost viru SARS-CoV-2

Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s testováním zaměstnanců na koronavirus