Směrnice řízení lidských zdrojů je účinná

14. 1. 2022 - Tereza Ondráčková

V lednu nabyla účinnosti směrnice rektorky Řízení lidských zdrojů. Ta upravuje principy a podmínky řízení a kariérního rozvoje zaměstnanců a zaměstnankyň univerzity.

Směrnice nahrazuje Kariérní řád z roku 2012. Vedoucí pracovníci a pracovnicíe na všech úrovních mají nově povinnost např. tvořit, naplňovat a vyhodnocovat plány rozvoje pracoviště v souladu s Akčním plánem řízení lidských zdrojů MENDELU nebo pravidelně poskytovat podřízeným zpětnou vazbu k jejich pracovním výkonům a vytvářet jim osobní plány.

Vedoucím pracovníkům/icím nabízí v této oblasti podporu Odbor řízení lidských zdrojů spolu s Institutem celoživotního vzdělávání. Ve dnech 20. a 27. ledna proběhnou na MENDELU workshopy k hodnocení a zpětné vazbě.