Plán genderové rovnosti na MENDELU

17. 1. 2022 - Tereza Ondráčková

Plán genderové rovnosti Mendelovy univerzity v Brně pro období 2022 až 2024 byl schválen vedením a podepsán rektorkou.

Pro zaměstnankyně a zaměstnance univerzity znamená nejen splnění jedné ze způsobilostí pro účast v programu Horizont Evropa, ale hlavně další nástroj podpory rovných příležitostí v pracovním prostředí. Nezavádíme žádné kvóty a neprosazujeme genderovou rovnost na úkor kvality pracovních výsledků. Naším cílem je zejména odstraňovat bariéry, které brání profesní realizaci a růstu žen, protože nevyužitím potenciálu kvalifikovaných žen univerzita přichází o podstatný zdroj excelence.

Plán vychází ze zjištění a doporučení auditu rovných příležitostí, který na univerzitě proběhl na podzim. Všem zaměstnankyním a zaměstnancům, kteří se do šetření zapojili, děkujeme.

Informace k diverzitě a rovným příležitostem na MENDELU.