MENDELU jmenovala výbor dohlížející na implementaci strategie HRS4R a pracovní skupinu odpovědnou za realizaci všech potřebných kroků.

 

ŘÍDICÍ VÝBOR HR AWARD

 

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. (R4)  - Rektorka

prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D. (R4) - Prorektor pro tvůrčí činnost

doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D. (R3) - Prorektorka pro řízení kvality a lidských zdrojů

doc. RNDr. Irena Marková, CSc. (R3) - Prorektorka pro vzdělávací činnost   

Ing. Veronika Vejrostová - Vedoucí oddělení - Oddělení kvality a rizik

Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D. - Ředitelka odboru - Odbor pro podporu tvůrčí činnosti

 

PRACOVNÍ SKUPINA  HR AWARD

 

MENDELU musí konzultovat své kroky se zainteresovanými stranami a zapojit výzkumné pracovníky R1-R4.

 

doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D. (R3) - Prorektorka pro řízení kvality a lidských zdrojů 

Bc. Vít Janiš, BA (Hons), MSc, Ph.D (R2) - Akademický pracovník - odborný asistent - Provozně ekonomická fakulta (PEF)

Ing. Michaela Vaidová, BA (Hons)  (R1) - Projektová manažerka Senior/Finanční manažerka, Studentka doktorského studia -  Zahradnická fakulta (ZF)

Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D.  (R2) - Proděkan, Akademický pracovník Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií (FRRMS)

Ing. Jakub Drimaj (R1) - Student doktorského studia, Vědecko-výzkumný pracovník, Lesnická a dřevařská fakulta (LDF)

doc. Ing. Hana Středová, Ph.D. (R3) - Proděkanka, Vědecká pracovnice Agronomická fakulta (AF)

Bc. Martin Brandstätter, DiS.  - Tajemník, Institut celoživotního vzdělávání (ICV)

Mgr. Olga Korvasová - Manažerka řízení lidských zdrojů - Oddělení personálního rozvoje a benefitů

Mgr. Renata Denková - Specialistka řízení lidských zdrojů - Oddělení personálního rozvoje a benefitů

 

Stěžejní kapitoly definic Frascati manuálu OECD: https://vedavyzkum.cz/z-domova/z-domova/cesky-preklad-stezejni-kapitoly-frascati-manualu-oecd
 

 

 


Hodnocení služeb našeho pracoviště


Chcete-li vyjádřit svůj názor na námi poskytované služby nebo nám navrhnout námět na zlepšení, stačí vyplnit následující on-line dotazník: