Šikana a sexuální obtěžování mají velmi závažné důsledky pro jednotlivce, kolektiv i organizaci, kde k nim dochází. Takové chování vytváří nepříjemné a neefektivní pracovní a vzdělávací prostředí. 

Dopady na jedince

 • Snížená sebeúcta či sebevědomí.
 • Stud za to, co se mi stalo.
 • Pocity viny.
 • Strach chodit do práce/do školy.
 • Úzkosti.
 • Deprese.
 • Posttraumatická stresová porucha.
 • Vyhoření.
 • Zdravotní obtíže (nevolnosti, bolesti hlavy, zvýšená únava, poruchy spánku).
 • Snížení koncentrace, motivace, zpomalení pracovního tempa, zvýšená chybovost.
 • Sociální izolace.
 • Ukončení pracovního poměru.
 • Předčasné ukončení studia.
 • Přenos nepříjemné zkušenosti do dalšího profesního i osobního života.
 • Stigma oběti.

Dopady na kolektiv

 • Zhoršení atmosféry.
 • Narušení vzájemné důvěry.
 • Narušení spolupráce.
 • Nespokojenost.
 • Personální změny.

 

Rizika pro MENDELU

 • Nízká produktivita práce.
 • Vysoká fluktuace zaměstnanců.
 • Snížení kvality výuky.
 • Zvýšená studijní neúspěšnost.
 • Špatná pověst organizace.
 • Nepříjemné pracovní a studijní klima.
 • Nezdravá organizační kultura.
 • Finanční postihy (např. pokuta od Inspektorátu práce).

To vše komplikuje řízení univerzity a zvyšuje finanční náklady na její chod.