Co dělat, pokud se k Vám někdo chová nevhodným způsobem?

  • Promluvte o tom nejdříve se svým/svojí:
    • nadřízeným/ou, v případě, že jste zaměstnanec/kyně
    • školitelem/kou, vedouc/ím práce, vyučující/m nebo s kýmkoliv z MENDELU, ke komu máte důvěru, pokud jste studující.

Proč? V některých případech mohou Vaši situaci vyřešit. Mohou Vám také pomoct získat odvahu bránit se nebo Vám řeknou svůj náhled na situaci, poskytnou svědectví apod.

  • Pokud Vám neumí pomoct nebo on/ona je tím/tou, kdo se k Vám nevhodně chová, kontaktujte Poradce/poradkyni pro bezpečnou MENDELU.
  • Pokud chování naplňuje znaky trestného činu, je nutné se obrátit na Policii ČR. I to však můžete nejdříve konzultovat s Poradcem/poradkyní pro bezpečnou MENDELU.

Poradci a poradkyně pro bezpečnou MENDELU jsou zástupci/kyně fakult, Poradenského a profesního centra MENDELU a Odboru řízení lidských zdrojů, kteří/ré jsou proškoleni v oblasti prevence a řešení šikany a sexuálního obtěžování. Momentálně jsou proškoleny 2 osoby, příprava ostatních je v procesu.

Role poradkyň a poradců je rozpoznání, prošetřování a eliminace nevhodného chování a obtěžování. Nemusíte kontaktovat osobu příslušnou Vaší fakultě nebo pracovišti. Obrátit se můžete na kohokoliv z nich telefonicky, e-mailem nebo osobně. Vaše komunikace bude přísně diskrétní.

Postup řešení.

Co můžete dělat sám/sama.