Co dělat, pokud se k vám někdo chová nevhodným způsobem?

Promluvte o tom nejdříve se svým/svojí:

  • nadřízeným/ou, v případě, že jste zaměstnanec/kyně
  • školitelem/kou, vedouc/ím práce, vyučující/m nebo s kýmkoliv z MENDELU, ke komu máte důvěru, pokud jste studující.

Proč? V některých případech mohou vaši situaci vyřešit. Mohou vám také pomoct získat odvahu bránit se nebo vám řeknou svůj náhled na situaci, poskytnou svědectví apod.

  • Pokud vám neumí pomoct nebo on/ona je tím/tou, kdo se k vám nevhodně chová, kontaktujte poradce/poradkyni pro Bezpečnou MENDELURole poradkyň a poradců je rozpoznání, prošetřování a eliminace nevhodného chování a obtěžování. Nemusíte kontaktovat osobu příslušnou vaší fakultě nebo pracovišti. Obrátit se můžete na kohokoliv z nich telefonicky, e-mailem nebo osobně. Vaše komunikace bude přísně diskrétní.
  • Jestliže se chcete o své situaci poradit anonymně, můžete kontaktovat Mobbing Free Institut. Mobbing Free Institut je nezisková organizace, se kterou MENDELU na prevenci a řešení nevhodného chování dlouhodobě spolupracuje. Jde o zkušený tým expertek a expertů, kteří se zasazují o zdravé pracovní prostředí. Zaměřují se na prevenci a eliminaci šikany na pracovišti a formou edukace šíří osvětu v rámci této problematiky. Jsou provázani s externími právníky, terapeuty, mediátory, kouči a dalšími specialisty. Obětem šikany na pracovišti poskytují poradenství zdarma. 

  • V případě, že chování naplňuje znaky trestného činu, je nutné se obrátit na Policii ČR. I to však můžete nejdříve konzultovat s poradcem/poradkyní pro Bezpečnou MENDELU.

  • Pokud potřebujete psychologickou podporu, můžete se obrátit na Poradenské a profesní centrum MENDELU.

 

Postup řešení.

Co můžete dělat sám/sama.