Připravujeme pro vás záznam rozhovoru prorektorky pro personální rozvoj a vnitřní komunikaci Ley Kubíčkové s expertkou na důstojné pracoviště, prevenci a eliminaci šikany Michaelou Švejdovou. Dozvíte se více o druzích šikany, jejích projevech a důsledcích i možnostech řešení.