MZDA

 

V kolektivní smlouvě (KS) uzavřené mezi odborovými organizacemi a MENDELU je stanoveno, že za vykonanou práci zaručí univerzita zaměstnancům mzdu stanovenou obecně platnými právními předpisy a vnitřním mzdovým předpisem univerzity, který je nedílnou součástí KS.

Výplatní pásku naleznou zaměstnanci v UIS v částí Osobní management. PIN (novým zaměstnancům i v případě ztráty) sděluje příslušná personalistka.

Více informací

 

SRÁŽKY ZE MZDY

 

Srážky stanovené zákonem jsou především zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a platba pojistného (sociálního a zdravotního). Po odečtení těchto srážek se vypočítá z hrubého příjmu čistá mzda. Ostatní srážky se provádějí z čisté mzdy. Zákon umožňuje zaměstnavateli provést srážky ze mzdy i bez souhlasu zaměstnance. § 147 zákoníku práce taxativně uvádí případy, kdy lze srážku provést.

Více informací 

 

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ

 

Roční zúčtování daně je obdoba daňového přiznání pro zaměstnané. Je to forma zúčtování zaplacených daní za kalendářní rok, kterou pro zaměstnance provede mzdová účtárna. Roční zúčtování daně je nutné podepsat na mzdové účtárně vždy do 15. února následujícího roku a současně dodat veškeré doklady o případných slevách na dani nebo odečitatelných položkách. 

Více informací

 


Hodnocení služeb našeho pracoviště


Chcete-li vyjádřit svůj názor na námi poskytované služby nebo nám navrhnout námět na zlepšení, stačí vyplnit následující on-line dotazník: