ODBOR ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (OŘLZ)

 

OŘLZ zajišťuje administrativní, organizační, konzultační a metodickou činnost v oblasti personální agendy a řízení lidských zdrojů. Cílem je vytvářet pracovní podmínky pro zvyšování intelektuálního kapitálu a pozitivní pracovní prostředí na univerzitě.

Organizační struktura odboru

Kontakty na pracovníky OŘLZ

Referát přijímání zaměstnanců

Referát zajišťuje nábor a výběr nových zaměstnanců a monitoruje situaci na trhu práce. 

Personální referát

Personální referát zabezpečuje agendu pro všechny zaměstnance univerzity. Spolupracuje se všemi součástmi univerzity (tj. pět fakult a jeden vysokoškolský institut) při aplikaci předpisů z oblasti pracovněprávní a sociální. Úzce spolupracuje s oddělením Práce a mzdy a Mzdovou účtárnou (tato oddělení jsou součástí Ekonomického odboru, který je zařazen v úseku kvestora). Referát spolupracuje i se zástupci odborových orgánů a zajišťuje v personální a sociální oblasti úkoly vyplývající z kolektivní smlouvy.

Dále jedná s Českou správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami, finančním úřadem a s úřadem práce.

Odborné činnosti:

 • uzavírání pracovních smluv
 • dohody o změnách pracovních smluv
 • rozvazování pracovních poměrů
 • evidence dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti
 • vedení osobních spisů zaměstnanců
 • personální informační systém
 • osobní konzultace se zaměstnanci a odborné poradenství pro vedoucí zaměstnance
 • agenda zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných
 • agenda pracovnělékařských služeb
 • agenda zaměstnaneckých benefitů
 • zaměstnávání cizinců
 • statistiky a analýzy z personální a sociální oblasti
 • kolektivní vyjednávání

Referát podpory zahraničních zaměstnanců

Referát zajišťuje péči o nové i stávající zaměstnance ze zahraničí. Pomáhá zahraničním zaměstnancům při relokaci do České republiky a orientaci na MENDELU. Nabízí pomocnou ruku při jednání s příslušnými úřady, institucemi a Cizineckou policií. Referát poskytuje služby nejen zahraničním pracovníkům, ale i jejich rodinným příslušníkům a provází je v průběhu celého jejich pobytu na MENDELU.

Oddělení personálního rozvoje a benefitů

Oddělení personálního rozvoje a benefitů je oddělením, které vzniklo v roce 2018 v souvislosti s potřebou zavedení celouniverzitní strategie rozvoje lidských zdrojů. Jedním z důvodů vzniku bylo získání ocenění HR Excellence in Research Award, které uděluje Evropská komise výzkumným institucím implementujícím HRS4R. Oddělení úzce spolupracuje s pracovní skupinou HR Award, ve které jsou zástupci všech univerzitních součástí.

Odborné činnosti:

 • tvorba a implementace celouniverzitní strategie rozvoje lidských zdrojů
 • institucionální nastavení podmínek řízení a kariérního rozvoje lidských zdrojů v souladu s principy Evropské charty pro výzkumné pracovníky
 • agenda související s oceněním evropské komise HR Excellence In Research Award
 • efektivní nastavení personálních procesů univerzity
 • podpůrné činnosti pro získávání a výběr zaměstnanců včetně podpory zahraniční inzerce (EURAXESS, THE)
 • agenda vzdělávání a rozvoje zaměstnanců
 • agenda benefitů

 

Odbor řízení lidských zdrojů je rektorátním pracovištěm Mendelovy univerzity v Brně podřízeným rektorce. Úsek je řízený prorektorkou pro řízení kvality a lidských zdrojů doc. Ing. Mgr. Jitkou Janovou Ph.D. a vznikl na základě směrnice rektora č. 8/2018.

 


Hodnocení služeb našeho pracoviště


Chcete-li vyjádřit svůj názor na námi poskytované služby nebo nám navrhnout námět na zlepšení, stačí vyplnit následující on-line dotazník: