Hrášek oslavil 10. narozeniny

9. 2. 2023 - Tereza Ondráčková

V  pondělí 30. ledna 2023 proběhla oslava 10 let provozu dvoutřídní univerzitní mateřské školy Hrášek.

Projekt univerzitní školky byl financován z projektu Rodina a práce: PROČ NE? v oblasti podpory Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a  rodinného života. Umístění dítěte v  mateřské škole umožňuje zaměstnancům MENDELU návrat z rodičovské dovolené na trh práce s cílem předcházet diskriminaci na základě pohlaví.

Od 4. února 2013 prošlo školkou 352 dětí. Za dobu své působnosti si Hrášek vybudoval renomé moderní mateřské školy 21. století s profilací na zdravý životní styl, environmentální výchovu a rozvoj IT dovedností.