Konzultovaly jsme HRS4R na univerzitě v Montpellier

7. 3. 2023 - Tereza Ondráčková

Začátkem března jsme navštívily univerzitu v Montpellier, kde jsme diskutovaly témata související s implementací strategie HRS4R.

Na univerzitě nás přivítala Nathalie Modjeska, expertka HRS4R/HR Award. Hlavními tématy našeho setkání byla implementace HRS4R do interní univerzitní strategie a příprava na obhajobu HR Award, prestižního ocenění udělovaného Evropskou komisí za excelenci v péči o lidské zdroje ve vědeckém prostředí.

MENDELU je držitelem HR Award od roku 2018. Koncem roku 2020 univerzita prošla průběžným hodnocením a na přelomu roku 2023 a 2024 nás navštíví tým evropských expertů a expertek, kteří budou hodnotit implementaci HRS4R přímo na místě.