Kulatý stůl: Obsazování pracovních míst na MENDELU

14. 8. 2023 - Renata Denková

V rámci příprav na obhajobu HR Award zveme všechny zaměsnance a zaměstnankyně MENDELU na další kulatý stůl. Tentokrát probereme praktické záležitosti náboru a výběru zaměstnanců včetně souvislostí s politikou Open, Transparent & Merit based Recruitment. Uvítáme tedy vyhlašovatele a navrhovatele výběrových řízení i zaměstnance/kyně, jenž se účastní výběrových komisí, ať už pravidelně, občas nebo je tato role někdy čeká či toto téma zajímá. Rádi bychom slyšeli zpětnou vazbu k průběhu výběrových řízení a získali podněty k efektivnější spolupráci při obsazování pracovních pozic na MENDELU.

Akce se koná v úterý 29. 8. 2023 od 10:00 do 12:00 v učebně Q38 (3. patro budovy Q).

Zabývat se budeme těmito tématy:

 • Zadávání výběrových řízení prostřednictvím formuláře Návrh VŘ v Kontaktním centru.
 • Náborová aplikace Teamio.
 • Jak by měly vypadat naše inzeráty? Co do nich patří, co ne, jak je zatraktivnit?
 • Kde inzerovat a jak využívat v náboru sociální sítě?
 • Jaké jsou role v procesu VŘ?
 • Jak vést pohovory?
 • Jak hodnotit kandidáty?
 • Jak mluvit o mzdě a pracovních podmínkách?
 • Jak zlepšit součinnost OŘLZ a pracovišť při nástupu nových zaměstnanců?
 • Jak nastavit proces adaptace nováčků?

Diskusi budou moderovat:  

 • doc. Ing. et Ing. Lea Kubíčková, Ph.D., prorektorka pro personální rozvoj a vnitřní komunikaci 
 • Mgr. Veronika Burianová, ředitelka Odboru řízení lidských zdrojů 
 • Mgr. Renata Denková, vedoucí Oddělení personálního rozvoje a benefitů