MENDELU návratový grant 2023

31. 3. 2023 - Tereza Ondráčková

Grantová agentura Gregora Johanna Mendela Mendelovy univerzity v Brně (interní výzkumné projekty kategorie C) vyhlašuje další výzvu. Přihlásit se můžete do 30. května 2023 do 10:00.

Grantová podpora cílí na matky a otce po mateřské/rodičovské dovolené s dětmi do 6 let, kteří se zabývají výzkumem a potřebují pokrýt zvýšené náklady na zajištění péče o dítě/děti v období přípravy významného vědeckého výsledku, např. příprava grantu, práce na vědecké publikaci, dokončování doktorského studia nebo habilitačního řízení apod.

Návratový grant je určen pro vysoce motivované vědecké a akademické pracovníky a pracovnice MENDELU, kteří jsou nebo byli na mateřské anebo rodičovské dovolené a pečují o dítě mladší šesti let (jedno i více dětí) a zároveň mají vyšší než poloviční úvazek. V případě, že zaměstnanec/kyně nečerpal/a mateřskou dovolenou, ale jen rodičovskou dovolenou, je současně podmínkou délka čerpání rodičovské dovolené alespoň jeden rok.

Hlavním cílem návratového grantu je umožnit vědkyním a vědcům návrat z mateřské/rodičovské dovolené k plnohodnotné vědecké kariéře na univerzitě, podpořit její/jeho další rozvoj a dlouhodobě dosahovat mimořádně kvalitních vědeckých výsledků. Vítěz nebo vítězka může získat podporu v maximální výši 200 000 Kč po dobu jednoho roku.

Grantová agentura Gregora Johanna Mendela Mendelovy univerzity v Brně

Vyhlášení GAGJM 2023

Metodický pokyn rektora 8/2023 - Zadávací dokumentace interních výzkumných projektů kategorie C – návratových