Na MENDELU nemáme jen studenty a zaměstnance, ale i studentky a zaměstnankyně.

7. 8. 2023 -

V rámci naplňování Plánu genderové rovnosti vydáváme příručku pro genderově citlivou komunikaci. 

Příručka doporučuje, jak pracovat s psaným a mluveným vyjadřováním v českém jazyce i vizuálně tak, abychom jednali s muži, ženami popř. nebinárními osobami s respektem a fér. Uvedeny jsou i konkrétní příklady užívání vhodných výrazů. Příručka není závazná, směřuje k postupnému osvojování komunikačních pravidel, která podporují rovnost příležitostí ve vědecko-výzkumném prostředí i v celé společnosti. Stáhnout zde.