MENDELU návratový grant má své vítězky

11. 9. 2023 - Tereza Ondráčková

Druhý ročník návratového grantu Grantové agentury Gregora Johanna Mendela Mendelovy univerzity v Brně (interního výzkumného projektu kategorie C), jehož hlavním cílem je umožnit vědkyním a vědcům návrat z mateřské/rodičovské dovolené k plnohodnotné vědecké kariéře na univerzitě, má své vítězky. 

Návratový grant je určen pro vysoce motivované vědecké a akademické pracovníky a pracovnice MENDELU, kteří jsou nebo byli na mateřské anebo rodičovské dovolené a pečují o dítě mladší šesti let (jedno i více dětí) a zároveň mají vyšší než poloviční úvazek. V případě, že zaměstnanec/kyně nečerpal/a mateřskou dovolenou, ale jen rodičovskou dovolenou, je současně podmínkou délka čerpání rodičovské dovolené alespoň jeden rok.

Letošní ročník má dvě vítězky, kterými jsou:

  • Ing. Kristýna Šmerková, Ph.D. s výzkumeme zaměřeným na antibakteriální nanomateriály jako alternativa antibiotické terapie u bovinní mastitidy
  • Ana María Jiménez Jiménez, Ph.D. s projektem Functional and molecular analysis of the role of transgelin-2 as a factor driving chemoresistance and invasion of prostate cancer cells

MENDELU pomůže vítězným vědkyním zvládnout jejich projekty tím, že finančně podpoří péči o jejich dětí. Obě si také budou moci vybrat svého talent managera.

Oběma vítězkám gratulujeme!