Od března platí revidovaný Řád výběrového řízení

27. 2. 2024 - Tereza Ondráčková

Revidovaný Řád výběrového řízení pro nábor a výběr zaměstnanců a zaměstnankyň univerzity je účinný od 1. 3. 2024. 

Revize Řádu výběrového řízení vyšla z podnětů z praxe, a to jak ze strany vyhlašovatelů, vyhlašovatelek, navrhovatelů, navrhovatelek a členů a členek výběrových komisí, tak i ze strany Odboru řízení lidských zdrojů. Cílem revize bylo ujasnění pravidel a zefektivnění celého procesu výběrového řízení při zachování souladu s Evropskou chartou pro výzkumné pracovníky a pracovnice. Ke změnám došlo např. ve sjednocení pravidel pro nábor a výběr neakademických vědecko-výzkumných pracovníků a pracovnic a akademických pracovníků a pracovnic, v zařazení pozice „vedoucí ústavu“ a „ostatní vedoucí pracovní místa za podmínky, že těmto vedoucím pracovním místům jsou podřízena další vedoucí pracovní místa“ mezi pozice, které musí být obsazeny prostřednictvím výběrového řízení.

Dále byla upřesněna pravidla pro složení výběrových komisí, pro řešení případů neúčasti členů a členek na jednání, např. když člen komise onemocní a také kompetenceedsedy či předsedkyně komise. Počet členů a členek výběrové komise byl snížen na minimálně tři, místo původních pěti. Byla také zrušena možnost výběrových řízení bez účasti kandidáta. Pro všechny, kteří jsou zapojeni do výběru zaměstnanců a zaměstnankyň na Mendelu, je k dispozici web , kde můžete absolvovat e-learningový kurz  a také se seznámit s příručkou pro vedení pohovorů.