Příspěvek zaměstnavatele nově i na DIP a pojištění dlouhodobé péče

18. 6. 2024 - Renata Denková

Příspěvek 500 Kč, který MENDELU poskytuje svým zaměstnancům a zaměstnankyním na produkty pojištění či spoření na stáří, bude možné použít i na dlouhodobý investiční produkt (DIP) a pojištění dlouhodobé péče. Tento benefit upravuje revidovaný metodický pokyn rektora 3/2024, který bude účinný od 22. 6. 2024.

O příspěvek na vybrané produkty spoření na stáří a pojištění dlouhodobé péče  mohou žádat všichni zaměstnaní po 3 letech nepřetržitého pracovního poměru na MENDELU, kteří pracují na minimálně poloviční úvazek a jejichž vlastní příspěvek je alespoň 100 Kč. Žádost o příspěvek se podává příslušné personalistce prostřednictvím tohoto formuláře.

Zaměstnavatel přispívá pouze na jeden zvolený produkt. Pro ty, kteří již příspěvek zaměstnavatele čerpají, se nic nemění.

O příspěvek na nově zařazené produkty, tj. dlouhodobý investiční produkt (DIP) či pojištění dlouhodobé péče, lze zažádat i zpětně, avšak pouze za období roku 2024. Žádost o zpětné poskytnutí příspěvku lze podat nejpozději do 31. 7. 2024 příslušné personalistce, formulář vyplníte na místě.

Více informací o poskytování příspěvku na MENDELU