Techniky vyjednávání - workshop pro vedoucí

27. 2. 2024 -

Všechny vedoucí pracovníky zveme na další workshop z cyklu manažerského vzdělávání. Lektorkou je Ing. Monika Herrmannová, ex-prezidentka klubu české a anglické rétoriky Toastmasters Ostrava.

Workshop se koná v pátek 12. dubna 2024 od 9:00 do 15:00 hodin v budově ICV. Naučíte se poznávat vlastní komunikační styly, určit osobnostní typ protistrany, používat vyjednávací taktiky, klást otázky i překonávat nesouhlas. Workshop je pro vedoucí pracovníky a pracovnice MENDELU zdarma. Registrace.