Změnili jste svou zdravotní pojišťovnu?

4. 7. 2024 - Renata Denková

Pokud jste k 1. 7. 2024 změnili svou zdravotní pojišťovnu, nezapomeňte tuto změnu nahlásit do 8 dnů zaměstnavateli.

O změně zdravotní pojišťovny Informujte svou personalistku, a to prostřednictvím vyplněného a podepsaného formuláře Hlášení změn osobních údajů.  
 
Za nedodržení této lhůty hrozí zaměstnavateli i zaměstnanci finanční sankce.
 
Změnu zdravotní pojišťovny lze provést 2x ročně, a to k 1. červenci a 1. lednu. Přihláška se nové pojišťovně podává nejpozději 3 měsíce před požadovaným dnem změny.