Kulatý stůl pro nové kolegy/ně: Zpětná vazba k výběrovým řízením na MENDELU

11. 7. 2023 - Renata Denková

Kolegů a kolegyň, kteří/které letos prošli výběrovým řízením a nastoupili na novou pozici, bychom se rádi zeptali na zpětnou vazbu. Profesionální nábor a výběr zaměstnanců je totiž jednou z priorit strategie řízení lidských zdrojů MENDELU a stojí na něm i ocenění HR Excellence in Research Award. 

Proto zveme všechny "nováčky" na kulatý stůl, při němž bychom rádi probrali témata jako: 

 • Jaká byla Vaše motivace přihlásit se do výběrového řízení na Vaši pozici?
 • Jak jste se cítili při výběrovém řízení? 
 • Jak probíhal Váš nástup na MENDELU a/nebo na Vaši pozici?
 • Jak hodnotíte adaptační proces?
 • Jak by se dal náš náborový proces zlepšovat?
 • Jak můžeme motivovat další zájemce o práci na MENDELU?

 Kulatý stůl se koná: 

 • v úterý 18. 7. 2023 od 10:00 do 12:00 hod.
 • v učebně E 22, budova ICV 

 Setkání je určeno všem, kdo letos nastoupili do zaměstnání/na novou pozici na MENDELU i všem ostatním, koho toto téma zajímá. 

Diskusi moderují:  

 • doc. Ing. et Ing. Lea Kubíčková, Ph.D., prorektorka pro personální rozvoj a vnitřní komunikaci 
 • Mgr. Veronika Burianová, ředitelka Odboru řízení lidských zdrojů 
 • Mgr. Renata Denková, vedoucí Oddělení personálního rozvoje a benefitů