Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP), požární ochrana (PO) a pracovnělékařské služby (PLS)

Zaměstnavatel a vedoucí pracoviště má ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s Elektrická zásuvkaohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce.

Zaměstnavatel zajišťuje ochranu před riziky a škodlivými faktory pracovního prostředí pomocí technických, technologických a organizačních opatření a poskytováním osobních ochranných pracovních prostředků.

 

BOZP a PO

Školení zaměstnanců zajišťuje Referát bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Základní informace (pracovní úraz, lékárnička, požár)

 

Pracovnělékařské služby

Zaměstnanci jsou k absolvování pracovnělékařských prohlídek vyzýváni příslušnou personalistkou.

Druhy prohlídek:

  • vstupní (nutno vykonat před nástupem do zaměstnání)
  • periodické (probíhají v zákonem stanovených intervalech)
  • mimořádné, výstupní, následné (pouze ve výjimečných případech)

Lékař
Zaměstnanci spadající do kategorie I mohou lékařskou prohlídku absolvovat buď u svého registrujícího lékaře nebo u smluvního lékaře MENDELU. Zaměstnanci 
zařazení do kategorií II, III a IV. a profesní řidiči mohou prohlídku vykonat pouze u smluvního lékaře MENDELU.

Tuto problematiku upravuje opatření kvestora Provádění periodických pracovnělékařských prohlídek pro práce zařazené do kategorie I a II.

 

Smluvní lékaři MENDELU:

Vojenská nemocnice Brno, Zábrdovická 3/3, 615 00 Brno - Židenice - Zábrdovice, objednávat se můžete na tel. +420 973 445 603 a e-mailu pls@vnbrno.cz, mapa

MUDr. Luboš Oliva , Pekařská 75, 691 44 Lednice 

DRPOS s.r.o.Zahradní 973, 763 02 Zlín, MUDr. Zbyněk Pospíšil

 

Kontaktní osobou pro komunikaci se smluvními lékaři je Bc. Karolína Doncová.