Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP), požární ochrana (PO) a pracovnělékařské služby (PLS)

Zaměstnavatel a vedoucí pracoviště má ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s Elektrická zásuvkaohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce.

Zaměstnavatel zajišťuje ochranu před riziky a škodlivými faktory pracovního prostředí pomocí technických, technologických a organizačních opatření a poskytováním osobních ochranných pracovních prostředků.

 

BOZP a PO

Školení zaměstnanců zajišťuje Referát bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Základní informace (pracovní úraz, lékárnička, požár)

 

Pracovnělékařské služby

Zaměstnanci jsou k absolvování pracovnělékařských prohlídek vyzýváni příslušnou personalistkou.

Druhy prohlídek:

  • vstupní (nutno vykonat před nástupem do zaměstnání; vždy ji provádí smluvní lékař MENDELU)
  • periodické (zaměstnanci spadající do kategorie I ji mohou absolvovat buď u smluvního lékaře MENDELU nebo u svého registrujícího lékaře; zaměstnanci Lékařzařazení do kategorií II, III a IV. a profesní řidiči mohou prohlídku vykonat pouze u smluvního lékaře MENDELU)
  • mimořádné, výstupní, následné (pouze ve výjimečných případech)

 

Smluvní lékaři MENDELU:

HOUSE MEDICAL s.r.o., Trávníky 10, 613 00 Brno-Černá Pole, MUDr. Ladislava Cechová

MUDr. Luboš Oliva , Pekařská 75, 691 44 Lednice 

DRPOS s.r.o.Zahradní 973, 763 02 Zlín, MUDr. Zbyněk Pospíšil

 

 

 

 

 

 

 


Hodnocení služeb našeho pracoviště


Chcete-li vyjádřit svůj názor na námi poskytované služby nebo nám navrhnout námět na zlepšení, stačí vyplnit následující on-line dotazník: