Mezi nejrozšířenějsí oblasti výzkumu na MENDELU patří životní prostředí, lestnictví a rostlinné vědy. Pracovat ve vzdělávání, vědě a výzkumu s sebou nese nutnost a možnost neustále na sobě pracovat. 

Předávání cen rektorkyNaše univerzita nabízí mnoho příležitostí a naplno podporuje budování kariéry svých zaměstnanců i prostřednictvím celé řady národních i mezinárodních projektů, stáží a výzkumných pobytů na zahraničních univerzitách a pracovištích. 

Akademičtí i neakademičtí pracovníci se mohou účastnit řady vzdělávacích akcí z nabídek příslušných pracovišť, Institutu celoživotního vzdělávání MENDELU i Odboru řízení lidských zdrojů.

Seznamte se s našimi kolegy.