Nabízíme zázemí stabilní vzdělávací instituce. V roce 2019 slavila Mendelova univerzita v Brně sto let od svého založení.  Máme bohatou tradici i snahu být moderní univerzitou 21.století.

Tramvaj 100 let MENDELU

Zaměstnáváme zhruba 1600 lidi různorodých profesí, stupňů vzdělání i oborů. Kolem 600 akademických a 450 vědeckých pracovníků pracuje na 5 fakultách a Institutu celoživotního vzdělávání. Téměř čtvrtina našich zaměstnanců pracuje na pozicích administrativních (projektový management, ICT, knihovnictví, provoz budov, účetnictví atd.) i dělnických.

Jak Mendelova univerzita v Brně funguje, jak je řízena, financována i vysvětlení základních pojmů akademického prostředí najdete ve Statutu MENDELU.