Podporujeme naše zaměstnance, aby našli rovnováhu mezi trávením času v práci a trávením času jinými aktivitami, proto se snažíme vytvářet prostředí, které umožní zdravě skloubit profesní a osobní/rodinný život.

Rovnováhu mezi pracovním a osobním životem podporuje: