Setkání institucí implementujících HRS4R a plány genderové rovnosti

8. 9. 2022 - Tereza Ondráčková

Zveme zástupce českých univerzit, vysokých škol a vědecko-výzkumných institucí na říjnové setkání, kde budeme sdílet dobrou praxi zejména z oblasti implementace plánů genderové rovnosti.

Na setkání budeme s řečníky debatovat o níže uvedených tématech:

  • GEAM Tool Jak monitorovat genderovou rovnost v organizaci. Jana Nová | MUNI a Gabriela Langhammerová | NKC Gender & věda
  • Genderově senzitivní komunikace Jak a jaká pravidla zavést. Eva Lukešová | Nora
  • Svět uzavřených organizací Jak na kulturní a procesní změny v akademickém prostředí. Petr Pouchlý | Court of Moravia