Jsou senzitivnější na sociální i ekonomická témata, chtějí měnit svět k lepšímu a nemají...

V bývalé ordinaci MUDr. Cechové (HOUSE MEDICAL) působí nový praktický lékař MUDr. Tomáš Znojemský.

 

4. 9. 2023 - Tereza Ondráčková

Od 1. 9. 2023 funguje Odbor řízení lidských zdrojů v pozměněné organizační struktuřeCílem této změny je především zajištění jednotné metodiky Personálního referátu, větší operativnosti, efektivního rozložení know how a zjednodušení struktury odboru.


14. 8. 2023 - Renata Denková

V rámci příprav na obhajobu HR Award zveme všechny zaměsnance a zaměstnankyně MENDELU na další kulatý stůl. Tentokrát probereme praktické záležitosti náboru a výběru zaměstnanců včetně souvislostí s politikou Open, Transparent & Merit based Recruitment. Uvítáme tedy vyhlašovatele a navrhovatele výběrových řízení i zaměstnance/kyně, jenž se účastní výběrových komisí, ať už pravidelně, občas nebo je tato role někdy čeká či toto téma zajímá. Rádi...


8. 8. 2023 - Tereza Ondráčková

Centrum Sportovních aktivit MENDELU (CSA MENDELU) každoročně nabízí možnost využít širokou škálu sportovních kurzů za zvýhodněnou cenu.


7. 8. 2023

V rámci naplňování Plánu genderové rovnosti vydáváme příručku pro genderově citlivou komunikaci. 


11. 7. 2023 - Renata Denková

Kolegů a kolegyň, kteří/které letos prošli výběrovým řízením a nastoupili na novou pozici, bychom se rádi zeptali na zpětnou vazbu. Profesionální nábor a výběr zaměstnanců je totiž jednou z priorit strategie řízení lidských zdrojů MENDELU a stojí na něm i ocenění HR Excellence in Research Award. 


1. 6. 2023 - Tereza Ondráčková

Prorektorka pro personální rozvoj a vnitřní komunikaci doc. Ing. et Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. zve všechny pracovníky a pracovnice MENDELU ke kulatému stolu na téma HR Award - otázky a odpovědi.


25. 5. 2023 - Tereza Ondráčková

NKC gender a věda zve všechny mezinárodní vědkyně na Brunch for International Women in Science, který pořádají ve spolupráci s Hyb4City. Pozvání přijala Mgr. Mariya Shamzhy, Ph.D., vítězka soutěže Neuron 2022, držitelka ocenění pro nadějné vědce a vědkyně, která na této akci vystoupí jako hostka.