S kým u nás budete pracovat?

Seznamte se s kolegy, kteří za mimořádné výsledky své práce v roce 2019 obdrželi Cenu rektora MENDELU.

Michal Tomšovský

Ústav ochrany lesů a myslivosti LDF

Michal Tomšovský

Dosahuje mimořádných výsledků ve vědě, a to především v oborech mykologie, fylogenetiky hub a lesnické fytopatologie. Publikuje v prestižních časopisech, má vysokou citovanost a věnuje se i mezinárodní spolupráci.


Dalibor Húska

Ústav chemie a biochemie AF

Dalibor Húska

V roce 2017 se zapojil do řešení evropského projektu, v jehož rámci vyvíjí robotické zařízení pro práce ve sklenících určených k pěstování rajčat. Jeho další úspěch na poli vědecké mezinárodní spolupráce představuje získání evropského projektu GREENER, který je řešen na AF od roku 2019. Projekt Greener řeší nové technologie čištění vody a půdy od toxických látek. MENDELU má na starosti využití jednobuněčných řas na biodegradaci azobarviv, což znamená, že z látek toxických se stanou látky netoxické.


Martina Čampulová

Ústav statistiky a operačního výzkumu PEF

Martina Čampulová

Zabývá se přístupem k identifikaci odlehlých hodnot v časových řadách environmentálních dat. Její metodika je díky své flexibilitě obecně použitelná, a to nejen pro časové řady látek znečišťujících ovzduší.


Zdeněk Žalud

Ústav agrosystémů a bioklimatologie AF

Zdeněk Žalud

Dlouhodobě se zabývá problematikou dopadů změny a variability klimatu na polní plodiny, včetně dopadů zemědělského sucha na agrosystémy, a rovněž adaptačními opatřeními na změny klimatu.


Sylvie Formánková

Ústav managementu PEF

Sylvie Formánková

Podílí se na rozvoji občanské společnosti každoročním pořádáním dobročinných akcí. Zasloužila se o vybudování Centra pro společenskou odpovědnost a udržitelnost na Mendelově univerzitě v Brně.Hodnocení služeb našeho pracoviště


Chcete-li vyjádřit svůj názor na námi poskytované služby nebo nám navrhnout námět na zlepšení, stačí vyplnit následující on-line dotazník: