Univerzitní kampus se nachází téměř v centru Brna, v jedné z nejkrásnějších čtvrtí Černá pole. Areál obklopují prvorepublikové domky a vily, v sousedství je slavná funkcionalistická vila Tugendhat a neméně zajímavá kavárna Era.

Kampus MENDELUV areálu univerzitního kampusu a jeho okolí najdete všechno, co můžete v průběhu dne potřebovat. Moderně vybavené učebny, laboratoře a kanceláře jsou samozřejmostí. Parkovat můžete přímo v areálu, pokud jezdíte MHD, dostanete se tramvají nebo autobusem téměř ke dveřím budovy. Pro zaměstnance je k dispozici stravování v menze, kávu nebo svačinu si můžete dát v jednom ze dvou bufetů. Pokud si budete chtít pročistit hlavu, můžete vyrazit do botanické zahrady a arboreta, které jsou součástí areálu.

 Druhý kampus má univerzita v Lednici - skvostu Jižní Moravy, který je zapsaný na Seznamu světového dědictví UNESCO.

Součástí MENDELU jsou i účelová zařízení pro vědu a výuku Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny a Školní zemědělský podnik Žabčice.

noc vědců na MENDELUPráce na univerzitě s sebou přináší mnoho různorodých zážitků. Užijeme si společně plesy, sportovní utkání (hokej, běh rektorky, dračí lodě), slavnostní ceremoniály, akce pro popularizaci vědy (noc vědců, výstavy,…) a mnoho dalších.

O zaměstnance pečuje Odbor řízení lidských zdrojůO zahraniční zaměstnance se stará Welcome Office, který pomáhá vyřídit formality spojené s nástupem do zaměstnání, seznámit se s životem na MENDELU, v Brně i zvyklostmi v České republice. Bude k dispozici po celou dobu trvání Vašeho pracovního poměru na MENDELU a podá Vám pomocnou ruku i v případě, že budete univerzitu opouštět.

Vědecko-výzkumným pracovníkům pomáhá s projektovou agendou, právy duševního vlastnictví, ochranou a komercionalizací výsledků a dalšími zaležitostmi, které se týkají vědy a výzkumu Projektové oddělení.